Kontakt


Koordynacja zbiórki
Tomasz Słupski
tomaszslupski@interia.eu


Licytacje
Joanna Krajewska
jkrajewska09@gmail.com


Kontakt z mediami
Monika Matysik
momatysik@gmail.com


Firmowa Aktywacja
Amanda Twaróg
amanda.twarog@modern-expo.com


Ninka’s Cup
Krzysztof Szmidt
kylas@wysoka.org